ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แฟนคอยล์ยูนิต/คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาด 240000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0149 , 420-52-0153 , 420-52-0154 , 420-52-0155 และ 420-52-0156 จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง