ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG ขนาด 24000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0199 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซื้อเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG