ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ MFX-190L 90 แอมป์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแบตเตอรี่ MFX-190L