ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 10 หมายเลขทะเบียน 80-8495 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20220711140433