ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 3 จบ.ถ.000-018 และทางเท้ารอบหอนาฬิกา จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางถนนเทศบาล 3 (e-bidding)

Leave a Comment