ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร พร้อมป้ายจราจร แยกที่ดิน ถนนเลียบเนิน จบ.ถ.000-01ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจรฯ (e-bidding)

Leave a Comment