ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกกระบะ หมายเลขทะเบียน บน-4868 จันทบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยายพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์บรรทุกกระบะ

 

Leave a Comment