ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ

Leave a Comment