ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี (ครั้งที่ 6) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์

Leave a Comment