ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าน้ำแม่น้ำจันทบุรีชุมชนเมืองเก่าจันทบูร จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าน้ำแม่น้ำจันทบุรีฯ (e-bidding)

Leave a Comment