ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 18 หมายเลขทะเบียน 81-5715 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 81-5715