ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนสสัน หมายเลขทะเบียน บร 3997 จันทบุรี รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0041 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน

Leave a Comment