ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED แบบที่ 1 ยี่ห้อ PANTUM รุ่น CP2200DW หมายเลขครุภัณฑ์ 416-65-2870 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ฯ

Leave a Comment