ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่มหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 625-62-0029, 625-62-0032, 625-62-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันฯ

Leave a Comment