ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ

Leave a Comment