ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ (ตู้) หมายเลขทะเบียน นข – 3538 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0046 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ 

Leave a Comment