ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-5986 จันทบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษา 80-5986