ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อรักษาความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย) เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 30 กันยายน 2567) รายนางประภาภัทร วามะขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาดฯ

Leave a Comment