ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น (e-bidding)

Leave a Comment