ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด หมายเลขครุภัณฑ์ 414-40-0061 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 5 รายการ

Leave a Comment