ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G1010 หมายเลขครุัณฑ์ 416-62-2631 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

Leave a Comment