ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและทางเท้าพร้อมผิวจราจร ถนนสายเทศบาลพัฒนา จบ.ถ.000-07 ช่วงที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำฯ (e-bidding)

Leave a Comment