ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน หมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-0119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ

Leave a Comment