ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี

Leave a Comment