ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8502 จันทบุรี จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงและซ่อมแซม