ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งแขวน) จำนวน 1 เครื่อง ของกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20220711140358