ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจรพร้อมป้ายจราจร แยกที่ดิน ถนนเลียบเนิน จบ.ถ.000-01 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจรฯ (e-bidding)

Leave a Comment