ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส. 2) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ

Leave a Comment