ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องดักขยะอัตโนมัติของสถานีสูบน้ำเสียสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชุดที่ 1 หมายเลขครุภัณฑ์ 286-57-0003 และชุดที่ 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 286-57-0004 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมเครื่องตักขยะอัตโนมัติฯ

Leave a Comment