ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร และปรับปรุงผิวจราจร แบบ ค.ส.ล. ซอยท่าแฉลบ 1 ซอยแยก ตำบลตลาด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ

Leave a Comment