ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-4271 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า

Leave a Comment