ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ

Leave a Comment