ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอยจันทคามวิถี 3 จบ.ถ.000-101 และถนนซอยจันทคามวิถี 5 จบ.ถ.000-103 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอยจันทคามวิถี 3 จบ.ถ.000-101 และถนนซอยจันทคามวิถี 5 จบ.ถ.000-103 จำนวน 1 โครงการ (e-bidding)

Leave a Comment