ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องปรับอากาศ

Leave a Comment