ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์ฯ

Leave a Comment