ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ บรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 2 รายการ หมายเลขทะเบียน 81-6045 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ

Leave a Comment