ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-1266 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อม CPU

Leave a Comment