ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 150 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อของรงวัลฯ

Leave a Comment