ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ TASAKI ของกองสวัสดิการสังคม หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0194 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ

Leave a Comment