ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องเสียงฯ

Leave a Comment