ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับคอมพิวเตอร์ ประมวลผล (CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-1592 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

Leave a Comment