ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-3941 จันทบุรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาฯ

Leave a Comment