ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ขนาด 18000 บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0225 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0226 (ถอดล้างทำความสะอาดแฟนคอยล์ และคอนเดนซิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ