ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนประชานิยม จบ.ถ.000-013 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนประชานิยมฯ (e-bidding)

Leave a Comment