ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน สำหรับโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถยนต์

Leave a Comment