ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสำหรับบรรจุชุดฝึกอบรม ตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกระเป๋า

Leave a Comment