ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ FUJI Xerox CM305df หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-1353 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึกพิมพ์