ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องเขียน

Leave a Comment