ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

Leave a Comment