ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

Leave a Comment